• Dobrodošao na Vozilicu! Stavi pravi oglas na pravo mjesto!

1. VODITELJ OBRADE

Internetski portal Vozilica je u vlasništvu društva Digital Marketing j.d.o.o., Petrinja, Otona Kučere 72, OIB: 27989586968 (u daljnjem tekstu Vozilica).

Vozilica posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka, a Politika privatnosti (u daljnjem tekstu Politika) uređuje postupanje s Vašim podacima prilikom korištenja usluga na portalu.

Sve što trebate znati o zaštiti osobnih podataka, jasno i transparentno:

 1. koje podatke prikupljamo i kako,
 2. kako koristimo Vaše podatke,
 3. koliko ih dugo čuvamo i zašto,
 4. na koji način štitimo Vaše podatke,
 5. s kime dijelimo Vaše podatke,
 6. koje kolačiće i alate koristimo,
 7. kako ćete ostvariti svoja prava.

 

2. KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO I KAKO?

Prikupljamo samo podatke potrebne za:

 • pružanje usluge i podrške,
 • poboljšanje korisničkog iskustva,
 • unaprjeđenje usluge i informiranje o novim uslugama,
 • udovoljavanje zakonskih propisa.

Podatke dobivamo kada upisujete u forme kod korištenja usluga, automatski ih prikupljamo kad koristite Vozilicu ili iz vanjskih izvora kad koristite uslugu vanjskog partnera na Vozilici (npr. potvrda o uplati i sl.).

Prikupljamo podatke koje upisujete prilikom:

 • registracije, ispunjavanja anketa, upitnika i ostalih online obrazaca,
 • komunikacije s drugim korisnicima kroz Vozilica poruke,
 • pružanja podrške, savjeta ili odgovora na prigovore,
 • plaćanja usluga ili povrata uplaćenih sredstava,
 • drugih aktivnosti na Vozilici.

Pri tome prikupljamo ime i prezime, adresu, podatke za kontakt, Vaš osobni identifikacijski broj i ostale podatke koje upisujete.

Automatski možemo prikupiti i podatke koji su dostupni prilikom pristupa i korištenja Vozilice:

 • geolokaciju samo ako ste omogućili korištenje,
 • informacije o uređaju koji koristite (model, identifikator uređaja, mobilna mreža i slično),
 • zapise o korištenju usluga koji mogu sadržavati IP adrese, vrijeme i trajanje pristupa, vrstu preglednika, način pristupa Vozilica portalu, pregledane stranice, greške tijekom korištenja i slično,
 • sadržaj, vrijeme i trajanje telefonskog razgovora s Vozilicom i telefonski broj s kojeg zoveš,
 • koje usluge koristiš, kada i na koji način.

Iz ostalih izvora:

 • od drugih korisnika (npr. komentari, ocjene, prijave zloupotreba i slično),
 • društvenih mreža ako ste povezali Vozilica račun s računom društvene mreže (npr. ime korisničkog profila, broj telefona, adresu e-pošte i ostale podatke za koje nam date dozvolu).

Zatražiti ćemo od Vas posebno dopuštenje:

 • za prikupljanje i obradu posebnih kategorija osobnih podataka, poput spolne orijentacije, zdravstvenog stanja, vjerskih opredjeljenja i slično.
 • Vozilica usluge nisu Vam namijenjene ako imate manje od 16 godina, ali za podatke koje prikupljamo ili obrađujemo ne možemo znati odnose li se na djecu. Savjetujemo svim roditeljima i skrbnicima da djecu poduče o tome kako sigurno i odgovorno postupati s osobnim podacima na internetu.

 

3. KAKO KORISTIMO VAŠE PODATKE?

Prikupljene podatke, kao i podatke koje saznamo kroz pružanje usluga, obrađujem samo u svrhu:

 • za koju su isti dani,
 • za koju ste dali privolu,
 • utemeljenu na pravnoj osnovi: mjerodavnim zakonskim propisom, legitimnim interesom ili Uvjetima korištenja.

Imate pravo:

 • znati koje Vaše osobne podatke imamo i obrađujemo,
 • zatražiti ispravak,
 • prenijeti svoje podatke i sadržaje,
 • odustati u bilo kojem trenutku od danih suglasnosti, djelomično ili u cijelosti.

Ako imate primjedbu vezano uz svoja prava, možete podnijeti pritužbu nadležnoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Možemo koristiti Vaše osobne podatke kako bismo:

 • Vam pružili informacije i pomoć,
 • Vam omogućili i olakšali korištenje Vozilica usluga i internetskog portala Vozilica,
 • prilagodili sadržaj Vašim interesima,
 • proveli ankete i prilagodili se Vašim potrebama,
 • obavijestili Vas o novim uslugama i ažuriranjima usluga,
 • pružili informacije o događajima i posebnim ponudama Vozilice,
 • pružili informacije naših partnera koje Vas možda zanimaju,
 • spriječili prijevare ili druge zabranjene ili nezakonite aktivnosti,
 • zaštitili sigurnost i integritet Vozilice i Vaših podataka,
 • napravili poslovne i statističke analize,
 • prema njima razvijali nove usluge,
 • ispunili zakonske obaveze.

Popis korisnika ili osobne podatke ne prodajemo niti posuđujemo trećim stranama.

Podatke koje smo anonimizirali ili agregirali, na način da Vas više ne možemo prepoznati kao određenu fizičku osobu ne smatramo osobnim podacima.

 

4. KAKO ŠTITIMO VAŠE PODATKE?

Primjenjujemo prepoznate standarde informacijske sigurnosti:

 • provodimo tehničke i organizacijske mjere zaštite temeljene na procjeni rizika,
 • provjeravamo prikupljanje informacija, pohranjivanje i načine obrade,
 • gdje je to moguće, podatke pseudonimiziramo i anonimiziramo,
 • testiramo organizacijske i tehničke mjere zaštite,
 • poduzimamo mjere koje mogu identificirati i /ili spriječiti neovlašteno prikupljanje i zloupotrebu osobnih podataka te umanjiti potencijalnu štetu.

Poduzimamo mjere kojima Vam želimo osigurati cjelovitost podataka i dostupnost sustava za obradu pri čemu u obzir uzimamo najnovija tehnološka dostignuća, a podatke pohranjujem u visoko raspoloživim podatkovnim centrima u Hrvatskoj.

Svjesni smo da ne postoji potpuno siguran sustav i da je sigurnost potrebno neprestano unapređivati.

Redovno ažurirajte svoje podatke i time omogućite da Vam šaljemo preporuke kako da zaštitite svoje podatke od zloupotrebe.

 

5. S KIM DIJELIMO VAŠE PODATKE?

Samo s partnerima koji su u ugovornom odnosu i samo podatke neophodne za pružanje određenih usluga. Sve osobe koje imaju pristup Vašim podacima imaju obavezu čuvanja povjerljivosti u okviru ugovorenog odnosa, kao i provođenje organizacijskih i tehničkih mjera zaštite.

S korisnicima interneta i Vozilice, a možete sami odabrati koje osobne podatke želite javno objaviti na Vozilici ili razmijeniti s drugim korisnicima prilikom korištenja Vozilica usluga.

Treće strane obrađivati će Vaše podatke samo:

 • u svrhu pružanja Vozilica usluga kao što su: usluge plaćanja, analize podataka, isporuke elektroničke ili zemaljske pošte, usluga korisničke podrške, provjere ispravnosti podataka i slično;
 • u svrhu pružanja usluga Vozilica kao što su: hosting, IT usluge i računovodstvene usluge.. Za pružanje ovih usluga oslanjamo se na društva Extilum d.o.o. i Corvus INFO d.o.o..

Ako su propisani zakonom u svrhu:

 • ispunjenja mjerodavnog zakona, podzakonskog akta ili drugog propisa,
 • otkrivanja, sprečavanja ili rješavanja prijevara i sigurnosnih ili tehničkih poteškoća koje se odnose na Vozilicu ili osobne podatke korisnika.

Podatke koje ste nam dali: ime i prezime i e-mail adresu prenosimo u treće zemlje kada Vam šaljemo promotivne poruke (Mailchimp).

Pružatelji usluga i treće osobe obrađivat će osobne podatke temeljem uputa Vozilice i u skladu s ovom Politikom i drugim mjerodavnim propisima (Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i drugim primjenjivim zakonima ovisno o obradi).

Za više informacija o prijenosu podataka trećim stranama pošaljite upit elektroničkom poštom na e-mail adresu.

 

6. KOJE KOLAČIĆE I ALATE KORISTIMO?

Koristimo alate pomoću kojih analiziramo korištenje Vozilice i prikupljamo informacije o Vašim navikama i aktivnostima čime bolje prepoznajemo Vaše potrebe u svrhu poboljšanja kvalitete ponude.

Koristimo svoje kolačiće kao i kolačiće svojih partnera kako bismo prepoznali Vaše računalo te pružili bolju uslugu.

Prikupljeni podaci ne povezuju se s Vašim osobnim podacima na Vozilici.

Navedeni alati mogu prikupljati i pohranjivati tehničke podatke kao što su kolačići, IP adresa korisnika i/ili posjetitelja, identifikator mobilnog uređaja, podatke o pregledniku i slično, ali pritom ne identificiraju osobu.

Putem odgovarajućih postavki na svom računalu, pregledniku ili mobilnom uređaju možete odbiti ili izbrisati kolačiće i nastaviti koristiti Vozilicu, ali u tom slučaju neke funkcije Vozilice Vam neće biti u potpunosti dostupne.

 

7. PRAVO NA BRISANJE I OGRANIČENJE OBRADE

U svakom trenutku možete podnijeti zahtjev za brisanjem osobnih podataka koji su prikupljeni u okviru korištenja Vozilica usluga ili ograničiti svrhu korištenja svojih podataka djelomično ili u cijelosti.

U svakom trenutku možete ograničiti korištenje adrese elektroničke pošte za slanje Vozilica obavijesti i promotivnih poruka.

Zahtjev za brisanjem i ograničenjem obrade mogžemo odbiti ako ne mogžemo potvrditi Vaš identitet kao vlasnika osobnih podataka ili ako postoje druga zakonska ograničenja.

Brisanje osobnih podataka možete zatražiti pisanim putem na adresu sjedišta ili slanjem elektroničke pošte na e-mail adresu.

Po zaprimljenom zahtjevu za brisanje, potvrditi ćemo da je zahtjev zaprimljen i pokrenuti proceduru zatvaranja korisničkog računa i brisanja podataka. Neovlašten pokušaj zatvaranja računa i brisanja podataka možete zaustaviti u roku od 24 sata od kada ste primili obavijest, nakon tog razdoblja ograničiti ćemo obradu Vaših podatka i pokrenuti postupak brisanja.

Vaše podatke ćemo čuvati ovisno o svrsi i sukladno mjerodavnim propisima ili legitimnim interesima koji proizlaze ili su vezani uz korištenje Vozilice i po isteku definiranog roka obrisati.

Na primjer, zapise vezane za financijske transakcije ili račune dužni sam čuvati u skladu sa zakonski definiranim rokom, ostale kategorije podataka čuvati ćemo do roka koji smo odredili za sprječavanje prijevara, odgovore na prigovore ili druge legitimne svrhe (3 godine).

Ako se rok brisanja produži zbog tehničkih ili drugih opravdanih razloga, obavijestit ćemo Vas u pisanom obliku.

 

8. PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA

Kao vlasnik ili vlasnica aktivnog korisničkog računa možete u svakom trenutku podnijeti zahtjev za prenošenje svojih podataka i sadržaja kod drugog pružatelja usluge.

Zahtjev za prijenos može biti odbijen ako ne možemo potvrditi Vaš identitet kao vlasnika osobnih podataka.

Podaci koje možete preuzeti u digitalnom obliku su:

 • Vaši kontaktni podaci
 • Vaši oglasi dostupni putem sučelja Online auto salon

Štitimo privatnost svojih korisnika i ne dopuštamo preuzimanje sadržaja kojim bi se povrijedila Vaša prava ili prava drugih korisnika.

 

9. PRISTUP PODACIMA

Vi ste vlasnik svojih podataka i imate pravo na informaciju koje podatke čuvamo ili obrađujemo te možete poslati zahtjev za dodatne informacije.

Ako želite više informacija ili niste registrirani korisnik Vozilice pošaljite nam zahtjev pisanim putem na adresu sjedišta ili slanjem elektroničke pošte na e-mail adresu.

Zahtjev možemo odbiti ako ne možemo potvrditi Vaš identitet kao vlasnika osobnih podataka ili postoji neko drugo ograničenje.

 

10. PRAVO NA ISPRAVAK PODATAKA

Važno je imati točne podatke stoga Vas molimo da ih povremeno i provjeravate.

Kako bismo Vam pomogli možemo provesti i provjeru ispravnosti podataka u tehnički i zakonski dopuštenom opsegu, kao što je verifikacija broja telefona, adrese elektroničke pošte i ostalih podataka.

Zahtjev za ispravak možemo odbiti ako ne možemo potvrditi Vaš identitet kao vlasnika osobnih podataka, a obavijestit ćemo Vas ako postoji neko drugo ograničenje za ispravak.

Slati ćemo Vam podsjetnike o važnosti korištenja ispravnih podataka stoga Vas molimo da svoje podatke ispravite kroz korisničko sučelje.

Ispravak podataka koje koristimo za osnovnu identifikaciju (adresa elektroničke pošte, OIB) možete ostvariti slanjem pismenog zahtjeva s adrese elektroničke pošte prijavljene u Vašem korisničkom računu na e-mail adresu..

 

11. VEZE S DRUGIM STRANICAMA

Na Vozilici možete naći poveznice koje će Vas odvesti na stranice drugih davatelja usluga na koje se ne odnosi naša Politika privatnosti.

Ako ste napustili Vozilica stranice slijedeći poveznicu, molimo Vas da se upoznate s njihovim pravilima privatnosti i na koji način štite Vaše osobne podatke.

 

12. PROMJENE I KONTAKTI

Ova pravila se povremeno mogu i izmijeniti, a promjene ćemo objaviti uz ovu Politiku privatnosti.

Objava ove Politike provedena je 11.06.2018. godine i primjenjuje se od 11.06.2018. godine.

Ukoliko dođe do značajnijih promjena obavijestiti ćemo Vas o promjenama i putem elektroničke pošte ili na neki drugi način.

Registracijom ili nastavkom korištenja Vozilice nakon promjene Politike potvrdili ste da ste upoznati s važećim pravilima i da pristajete na obradu podataka u navedene svrhe.

Upite i primjedbe vezane uz ovu Politiku, te dodatne informacije oko Vaših osobnih podataka prikupljenih na Vozilici možete dostaviti našem službeniku za zaštitu osobnih podataka:

 • pisanim putem na adresu sjedišta Vozilice, ili
 • putem elektroničke pošte na adresu e-mail adresu..